Artist in Residence

Sinds 2013 bestaat het artist-in-residence project al op basisschool De Klim in Lunetten. Op OBS Pantarijn heeft het project in 2016 en 2017 plaats gevonden. Op deze pagina staat beschreven wat het project inhoud.

aanbod

Artist in Residence

In een klaslokaal op de school richt de kunstenaar zijn atelier is. De kunstenaar werkt en geeft les in het atelier. Minstens 2 dagen per week is hij in zijn atelier aanwezig, maar hij heeft de vrijheid om er dagelijks te werken Tijdens het speelkwartier en na school zien de leerlingen de kunstenaar aan het werk en mogen ze bij hem binnekijken, om zo kennis te maken met de dagelijkse beroepspraktijk van de kunstenaar. 

Twee dagen per week is hij met de school bezig: hij vraagt kinderen om te komen kijken in zijn atelier, legt leerkrachten uit hoe een kunstenaar werkt, kijkt in de lessen en op het plein kijken waar de school mee bezig is, geeft workshops rond zijn kunstenaarschap in klassen en verdiept zich in de thematiek van de school. De kunstenaar laat zich inspireren door wat er in de school aanwezig is en wat er om haar/hem heen gebeurt. De kunstenaar gaat in dialoog met de kinderen en verwerkt dat in zijn/haar werk.

8 weken lang vindt er op die manier een uitwisseling plaats tussen de kunstenaar en de school. Aan het eind van die periode heeft de kunstenaar vanuit zijn eigen discipline, in samenwerking met alle geledingen van de school en geïnspireerd door de dagelijkse praktijk op school, een kunstwerk gemaakt dat gepresenteerd wordt aan de (school)gemeenschap.

De kunstenaars die voor dit traject uitgenodigd worden hebben naast een kunstopleiding (alle disciplines), de post-hbo-opleiding: beroepskunstenaar in de klas ( BIK ) gevolgd.
Kan dit project op elke school?

Als er een lokaal vrij is in de school, kan het project in principe plaatsvinden. Stichting Kunstbikken maakt een vacature, waarop BIK-ers kunnen solliciteren. Samen met de school en de Stichting Kunstbikken zullen er sollicitatiegesprekken plaatsvinden. De school beslist welke BIK-ker aangenomen wordt voor de desbetreffende periode. De Stichting begeleidt de BIK-er tijdens de 8 weken.

Geïnteresseerd?

Voor meer vragen en de kosten voor het project kan je een mail sturen.
Via de blog op deze site kan je op de hoogte blijven van het project, of kijk onze weblog (klimkunst.wordpress.com)
neem contact op