Artist-in-residence

Cultureel partnerschap St. Kunstbikken – OBS De Klim Lunetten sinds 2012-heden


OBS werkkring De Klim uit Utrecht en stichting Kunstbikken zijn een samenwerkingsverband aangegaan om ieder schooljaar lang een kunstenaar als Artist in Residence op school te hebben. Drie kunstenaars uit verschillende disciplines, elk voor een periode van 8 weken, passend bij het themaonderwijs.

In een lokaal op een school richt de kunstenaar (m/v) zijn atelier in. Minstens twee dagen per week werkt hij in die ruimte. Maar hij heeft de vrijheid om er dagelijks te werken. Tijdens het speelkwartier zien de leerlingen hem door de ramen heen aan het werk, ze maken zo kennis met de dagelijkse beroepspraktijk van de kunstenaar.

Twee dagen per week is hij met de school bezig: hij vraagt kinderen om te komen kijken in zijn atelier, hij legt leerkrachten uit hoe hij werkt, hij gaat in de lessen en op het plein kijken waar de school mee bezig is, hij geeft workshops rond zijn kunstenaarschap in klassen, hij verdiept zich in de thematiek van de school. Hij laat zich inspireren door wat er in de school aanwezig is en wat er om hem heen gebeurt. Hij gaat in dialoog met de kinderen en verwerkt dat in zijn werk.

8 weken lang vindt er op die manier een uitwisseling plaats tussen de kunstenaar en de school. Aan het eind van die periode heeft de kunstenaar vanuit zijn eigen discipline, in samenwerking met alle geledingen van de school en geïnspireerd door de dagelijkse praktijk op school, een kunstwerk gemaakt dat gepresenteerd wordt aan de (school)gemeenschap.

Via dit weblog (klimkunst.wordpress.com) kun je op de hoogte blijven van het project. Vanaf september 2012 wordt hier minstens één keer per week een nieuw bericht geplaatst.